Wat is een voedselbos?

Een voedselbos levert eten voor de mens, maar heeft ook betekenis voor de natuur. Het is een bos met een hoge biodiversiteit dat onderdak biedt aan veel verschillende planten en dieren. Net als een natuurlijk bos heeft een voedselbos zeven tot negen vegetatielagen. Je vindt er alles wat in een bos groeit: bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen, maar ook bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Een voedselbos heeft ook waardevolle landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen. Dit zorgt voor veel diversiteit en veel verschillende omstandigheden. Plekken met zon en met schaduw, droog en nat, hoge en lage begroeiing. Hierdoor ontstaat een rijke structuur die ook in een natuurlijk bos aanwezig is. Het belangrijkste, afwijkende kenmerk van een voedselbos is dat er overwegend soorten groeien die eetbare producten leveren.

In elk bos vindt je eetbare soorten, maar een voedselbos is veel meer dan dat. Een voedselbos wordt zo ontworpen, beplant en beheerd dat het een zelfvoorzienend ecosysteem is. Op termijn kan er het hele jaar geoogst worden. De oogst varieert per seizoen. Denk aan diverse soorten fruit, noten, zaden en groenten, maar ook aan wortels, knollen, paddenstoelen, eetbare bloemen en honing. Daarnaast heeft een voedselbos ook nog andere waarden: hoogwaardige natuur, aantrekkelijk landschap, hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed.

De Stichting Voedselbosbouw Nederland gebruikt de volgende definitie:

‘Een voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren. Onderscheidende kenmerken van een voedselbos zijn: een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit’.


Stichting Voedselbosbouw heeft een prachtige animatie gemaakt van wat een voedselbos is. Uiteraard willen we deze jullie niet onthouden.

.